X

LogowanieZapomiałaś/eś hasła? Przejdź do procedury resetującej.

Regulamin

"Postanowienia ogólne"

 1. Korzystanie z Serwisu/Portalu jest bezpłatne.
 2. Użytkownikowi wolno założyć tylko jedno konto na Portalu.
 3. Aby założyć konto należy podać e-mail (na który zostanie wysłany link aktywacyjny), ustalić hasło do konta oraz podać Nick autorski. Należy także zaznaczyć opcję "czytałem i akceptuję Regulamin oraz NETYKIETĘ Portalu".
 4. Logowanie do konta polega na podaniu e-maila podanego przy rejestracji konta oraz ustalonego wcześniej hasła.
  Użytkownik może zmienić swój Nick trzykrotnie, jednak wtedy do nowego Nick'a dodawany jest za każdym razem symbol gwiazdki "*", który świadczy o tym, że dokonano takiej operacji.
 5. Nick autorski nie może zawierać nazw: admin, administrator, administracja, użytkownik, użytkownik usunięty, redaktor, moderator, moderacja...
  Użytkownik ma prawo zgłosić do Administracji żądanie usunięcia konta poetyckiego wraz z pozwiązaną z nim aktywnością na Portalu, w zgodzie z "polityką prywatności", jednak na ten sam e-mail nie będzie możliwości ponownego założenia konta.

"Postanowienia Szczegółowe"

 1. Po założeniu konta można komentować i/lub wziąć udział w dyskusji, dopiero po dodaniu jednego wiersza, a skorzystać z opcji "oceń wiersz" dopiero po dodaniu trzech wierszy.
 2. Można dodać dowolną liczbę wierszy (jak do notatnika) ale "opublikować" jeden wiersz dziennie.
 3. Zgodnie z "polityką prywatności", adresy e mail (rejestracja) są wykorzystywane do kontaktów z Użytkownikami w kontekście codziennego życia i funkcjonowania Portalu. W związku z tym w ręce Użytkownika oddajemy "ustawienia prywatności".

  Lokalizacja:
  - zarządzaj kontem - zarządzaj ustawieniami i danymi swojego konta - zmień ustawienia prywatności

  Jeśli podczas rejestracji wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie cyklicznych powiadomień pocztą elektroniczną, ustawienia prywatności mają następujące ustawienia "domyślne":
  - powiadom mailem kiedy wiersz będzie miał widoczne statystyki (TAK)
  - powiadom mailem kiedy mój wiersz dostanie komentarz/odpowiedź (TAK)
  - powiadom mailem kiedy mój komentarz dostanie odpowiedź (TAK)
  - powiadom mailem kiedy dostanę zaproszenie do przyjaciół (TAK)
  - powiadom mailem kiedy przyjaciel doda wiersz (TAK)
  - powiadom mailem kiedy obserwowany autor doda wiersz (TAK)

  Uwaga! Powiadomienia mailowe mają charakter maila zbiorczego, tak by nie zarzucać Użytkownika nadmiarem korespondencji.

  Udzielona podczas rejestracji zgoda lub jej brak, nie wpływa na poniższe ustawienia domyślne:
  - pokazuj listę przyjaciół na mojej stronie (NIE)
  - włącz opcję przyjaciół - pozwala na dodawanie do przyjaciół (TAK)
  - włącz opcję obserwowanych - pozwala na dodawanie do obserwowanych (TAK)

 4. Funkcja "dodaj do przyjaciół"
  Użytkownik może skorzystać z funkcji "dodaj do przyjaciół" i zaliczyć innego Użytkownika Portalu do grona przyjaciół, w następstwie autoryzacji. W efekcie przyjaciele są wzajemnie powiadamiani o publikacji osobistych wierszy drogą mailową (patrz ustawienia prywatności). "Wizualnie" Nick naszego przyjaciela wraz z Awatarem odnotowany jest na naszym profilu, ale dopiero po załączeniu tej opcji w "ustawieniach prywatności".
 5. Funkcja "dodaj do obserwowanych"
  Daje możliwość Użytkownikowi obserwowania poezji ulubionego Autora. Dodając do obserwowanych Użytkownik otrzymuje powiadomienia na skrzynkę pocztową o nowych wierszach (patrz ustawienia prywatności).
 6. "Wiersz miesiąca"
  Wiersz Miesiąca posiada cechy zabawy i konkurencji. Zasady udziału oraz głosowania zostały dokładnie opisane w "POMOC" (strona główna) pod pozycją:
  "Wiersz Miesiąca - Zasady Zabawy".
 7. Funkcja "Oceń wiersz"
  Jest widoczna pod każdym wierszem Autora. Ocena wiersza odbywa się w dwóch kategoriach:
  - "Treść"
  - "Warsztat"
  Użytkownik posiada ogólną pulę 11 gwiazdek (punktów oceny), które następnie może rozdzielić na powyższe kategorie przy czym każda kategoria przewiduje max. 6 gwiazdek. Użytkownik dokonuje przydzielenia gwiazdek według własnej inwencji, z tą zasadą że musi wykorzystać minimum jedną gwiazdkę, aby ocena wiersza została zaliczona (wyznajemy zasadę, że żaden wiersz nie jest z gruntu tak zły, by zasługiwał na dwa zera w obydwu kategoriach). Ponieważ w zaistniałej sytuacji istnieje możliwość przyznania zera w jednej z kategorii (gdzie zero jest równoznaczne z brakiem przydzielenia gwiazdek w danej kategorii) - w takim wyborze wyświetla się pole tekstowe z prośbą o uzasadnienia w kilku zdaniach, skąd bierze się tak krytyczna ocena. Jednocześnie możliwość przyznania w sumie 11 gwiazdek zamiast 12, jak by sugerowały kategorie, utrudnia ocenę wiersza z tzw. "automatu" i zmusza do głębszego zastanowienia. 
  Wynik oceny wiersza jest ujęty graficznie w postaci "statystyki wiersza". Jest widoczny dopiero, gdy oceny wiersza podejmie się min. 5 ciu Użytkowników. O dostępności danej statystyki Autor wiersza powiadomiany jest drogą mailową (patrz ustawienia prywatności).
  * W sytuacji gdy Osoba posiadająca konto na portalu podejmie decyzję o skasowaniu konta, musi się liczyć z faktem, że oprócz jej profilu zostaną skasowane także wszystkie oceny punktowe, które wystawiła innym za pomocą "oceń wiersz".
 8. "w" jak wyróżnienie
  Literką "w" czyli wyróżnieniem Użytkownik jest nagradzany za aktywność na portalu. Wyróżnienie nie ocenia zamieszczanej poezji.
  Wyróżnionym można być wielokrotnie stąd zapis krotności:
  wx1, wx2, wx3 itp. widoczny przy Awatarze i Nick'u. 
  Wyróżnienia przedstawiane są graficznie w postaci "odznak" na profilu Użytkownika.

  Lista wyróżnień:
  Opublikowałeś 10 wierszy na portalu
  Opublikowałeś 50 wierszy na portalu
  Opublikowałeś 100 wierszy na portalu
  Opublikowałeś 500 wierszy na portalu
  Zdobyłeś jednego Przyjaciela na portalu
  Zdobyłeś 5 Przyjaciół na portalu
  Wystawiłeś 100 komentarzy
  Wystawiłeś 500 komentarzy
  Wystawiłeś 1000 komentarzy
  Wystawíłeś 2000 komentarzy
  Otrzymałeś 100 komentarzy
  Otrzymałes 500 komentarzy
  Otrzymałeś 1000 komentarzy
  Otrzymałeś 2000 komentarzy
  Posiadasz staż na portalu 1 rok
  Posiadasz staż na portalu 2 lata
  Posiadasz staż na portalu 5 lat
  Wystawiłeś 100 odpowiedzi
  Wystawiłeś 500 odpowiedzi
  Wystawiłeś 1000 odpowiedzi
  Wystawíłeś 2000 odpowiedzi
  Otrzymałeś 100 odpowiedzi
  Otrzymałes 500 odpowiedzi
  Otrzymałeś 1000 odpowiedzi
  Otrzymałeś 2000 odpowiedzi
  Zostałeś laureatem wiersza miesiąca
  Zostałeś dwukrotnym lauteratem wiersza miesiąca
  Zostałeś pięciokrotnym laureatem wiersza miesiąca
  Zostałeś dziesięciokrotnym laureatem wiersza miesiąca
  Twoją poezję obserwuje 5 osób
  Twoją poezję obserwuje 10 osób
  Twoją poezję obserwuje 15 osób

  W sumie można zdobyć 32 wyróżnienia.
  Wyróżnienie może zostać naturalnie odebrane (downgrade) . Na przykład gdy Autor podkasuje liczbę wierszy lub usunie z "listy przyjaciół" kolejnego przyjaciela (cofając tym samym proces autoryzacji).
 9. "NETYKIETA i dozwolone treści"
  Zachowanie Użytkownika na Portalu regulowane jest dzięki NETYKIECIE Portalu.
 10. "Dozwolone treści"
  Na Portalu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim. Wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub odbiegające od tematyki Serwisu.
  Chcemy podkreślić, że oddając pewien zakres moderacji w ręce Użytkownika (patrz NETYKIETA), celem portalu nie jest 24 godzinne nadzorowanie treści. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika niepożądanej/ zakazanej treści poprzez funkcję "zgłoś naruszenie" lub dostępnego formularza, Moderator usuwa treść w możliwie bliskim terminie.
  Zastrzegamy sobie możliwość dokonania korekty w Regulaminie oraz NETYKIECIE, o czym Użytkownik poinformowany zostanie drogą mailową. Dalsze używanie konta powyżej 5 ciu dni od otrzymaniu takiego powiadomienia równoznaczne jest z akceptacją nowych zmian. W przypadku braku akceptacji Użytkownik powinien rozpocząć procedurę usuwania konta.
 11. Fanpage - Facebook
  Fanpage "Twoje Wiersze" umieszczony na Facebook'u jest rozwinięciem Portalu "Twoje Wiersze", dlatego w celach promocyjnych ma prawo odnosić się do treści zamieszczonych na Portalu.

"Postanowienia końcowe"

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem NETYKIETY. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie Konta oraz za zamieszczane przez siebie w Serwisie materiały, treści, komentarze. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

Portal "Twoje Wiersze" zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie
 • czasowego zawieszania działania Serwisu
 • trwałego wyłączenia Serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści
 • bezzwłocznego, nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika.

Jednocześnie Administracja Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Portal działał sprawnie i prawidłowo oraz jest otwarta na sugestie Użytkowników, które mogą być wykorzystane przy kolejnych aktualizacjach.

Moderator ma prawo ukarać Użytkownika, który łamie Regulamin lub/i rażąco narusza NETKIETĘ.

W tym celu może zastosować upomnienie, zablokować czasowo dostęp do danej funkcjonalności portalu aż do całkowitego zabanowania konta, a nawet jego usunięcia.

"Podsumowanie"

Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.twojewiersze.pl, która umożliwia jego zapoznanie się. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia działania samego Portalu. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i pełną akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Portalu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego Portalu "Twoje Wiersze" przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik. Portal nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza ją całkowicie względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym bez ich wiedzy i zgody. Administrator Portalu ma prawo zablokować dostęp do Portalu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z niego, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, lub sam Portal. Portal "Twoje Wiersze" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Portalu, czasowego zawieszenia dostępu do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. AD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

przejdź do Polityki Prywatności
przejdź do Netykiety
przejdź do Polityki Plików Cookies

x
Polityka plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.